บริการ

บริการของเรา

เลือกใช้บริการของเรา

Network Infrastructure
ให้บริการปรีกษาและวางระบบด้าน Network เครือข่ายไร้สาย (Wireless) และมีสาย (LAN)
System Implement
บริการด้านการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย Windows Server และ Server อื่นๆ
IT Support & Helpdesk
บริการด้านการดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนมีเจ้าหน้าที่ IT ประจำออฟฟิศ
Preventive Maintenance
บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งระบบเพื่อยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบการสำรอง และการเรียกคืนข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่สูญหาย
จำหน่ายอุปกรณ์ Hardware/Software
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ
Security System
ให้บริการปรีกษาและวางระบบด้านระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด CCTV IP Camera
อบรมและสัมมนา
ทีมงานคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งประสบการณ์ในการใช้งานจริง